Česky

Při použití našich zařízení šetříte
pohonné hmoty a životní prostředí

zařízení pro měření PHM

Diferenční průtokové měřiče pohonných hmot řady DWF

Měřiče PHM řady DWF poskytují velice efektivní řešení pro měření spotřeby PHM a provozní doby vozidel s mechanicky, nebo elektronicky řízenými vstřikovacími systémy naftových motorů. Průtokoměry DWF je možné použít i v mechanizačních prostředcích (stavební a zemědělské stroje), říčních lodích, kompresorech a dieselových agregátech, kde již jiné systémy měření skutečné spotřeby PHM nelze použít.

Pokud chcete mít pod kontrolou jednu z nejvyšších nákladových položek ve Vašem vozovém nebo strojním parku, pokud chcete mít přehled o skutečné spotřebě PHM, tak nový typ diferenčního průtokoměru typu DWF s integrovanou snímací elektronikou je tou správnou volbou.

Popis průtokoměrů PHM řady DWF

zařízení pro měření PHM

Dvoukomorový diferenční průtokoměr DWF funguje na principu výpočtu spotřeby paliva jako rozdílu mezi průtoky v komorách průtokoměru na sacím a přepadovém potrubí. To znamená, že průtokoměr měří jak přečerpávání paliva do vstřikovacího čerpadla, tak i palivo vracející se do palivové nádrže. Měřicí rozsah průtoku paliva vzhledem k technologii měření oválným ozubením je 4 – 400 litrů za hodinu. Horní hranice průtoku paliva může být krátkodobě i vyšší.

Datové výstupy průtokoměru je možné propojit s jakýmkoliv monitorovacím GPS/GSM-GPRS zařízením, nebo záznamníkem s integrovaným jedno, nebo dvojimpulzním vstupem.

Model DWF má 2 impulzní výstupy, 2 × Hall senzor pro vstupní a výstupní komoru.

Model DWF-E má jeden impulzní výstup a jedno datové rozhraní typu RS232 na jeho konfiguraci a pro zasílání naměřené hodnoty skutečné spotřeby paliva.

Model DWF-CAN má výstup v podobě CAN-BUS protokol SAE J1939 s možností kalibrace a jemného nastavení dle podmínek palivového systému a motoru.

Průtokoměry modelové řady DWF-T, DWF-ET, DWF-CANT jsou vybaveny patentovaným ohřevem obou měřících komor, který zamezuje zamrznutí paliva v zimním období a umožňuje tak nasazení strojů a techniky i v extrémních podmínkách.

Ukázky zapojení průtokoměrů DWF v různých typech vozidel

zařízení pro měření PHM zařízení pro měření PHM

Technické parametry

Uvedené údaje vyhovují harmonizovaným normám ČSN 55014-1ED.2:2001 a ČSN EN 55014-2:1998.

materiál dural
rozsah průtoku (Qmin/Qmax) 4/400 l/h
provozní tlak 16 bar statický
teplotní rozsah -40…+125 °C
montážní poloha vertikální
rozměry palivového přípoje M14×1,5
měřené médium diesel, RME
přesnost měření na komoru ± 1 % průtoku
provozní napětí 12–28 V
odběr proudu ≤ 12 mA
výstupní signál pulzní
počet impulzů vstupní komory 400/l
počet impulzů výstupní komory 400/l
povolená propustnost palivového filtru 0,05 mm
třída těsnosti IP68 (zalito hmotou)
elektromagnetická kompatibilita EMC 2004/108/EC

Výhody používání průtokových měřičů řady DWF

  • Možnost nasazení téměř ve všech elektronicky a mechanicky řízených vstřikovacích systémech naftových motorů.
  • Možnost nasazení v mechanizačních prostředcích (stavební a zemědělské stroje), kompresorech a dieselových agregátech, kde již jiné systémy měření skutečné spotřeby PHM nelze použít.
  • Jednoduchá instalace.
  • Vysoká přesnost měření skutečné spotřeby PHM.
  • Možnost zapojení na jakékoliv monitorovací GPS/GSM-GPRS zařízení, nebo záznamník s integrovaným jedno nebo dvojimpulzním vstupem.
  • Možnost relevantního vyhodnocování skutečné a průměrné spotřeby PHM i na kratší úseky.
  • Možnost skutečné analýzy spotřeby PHM vůči jakýmkoliv provozním podmínkám a úplná nezávislost na terénních podmínkách.
  • Možnost analýzy vůči množství skutečně doplněného paliva (zamezení úniku paliva).
  • Možnost využití pro analýzu technického stavu motorového vozidla a mechanizačního prostředku.
  • Výsledky měření nejsou zkreslené pohybem a teplotní roztažností paliva v nádrži.

Schéma zapojení

Zapojení vstupní komory průtokoměru je vzhledem k jeho konstrukci možné do tlakové, nebo sací palivové větve. Způsob zapojení průtokoměru se může lišit podle podmínek konkrétní instalace.

schéma připojení průtokoměru DWF schéma připojení průtokoměru DWF

Copyright © 2012 Luboš Tvrdík – Měřící a sledovací systémy | Developed by Kinet